توسعه ایرانی- رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه در تعطیلات سراسری بازار تهران نیز تعطیل است، گفت: فقط صنوف گروه شغلی یک مجاز به فعالیت هستند. قاسم نوده فراهانی در مورد تعطیلی اصناف، گفت: براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با توجه به وضعیت اضطراری کشور و شیوع ویروس کرونا دلتا، کلیه ادارات، سازمان‌ها، بانک‌ها و همچنین اصناف به غیر از مشاغل گروه یک شغلی از روز دوشنبه 25 مرداد لغایت شنبه 30مرداد در سراسر کشور تعطیل هستند. رئیس اتاق اصناف تهران بیان داشت: براین اساس در تهران نیز تمام اصناف گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 و همچنین بازار بزرگ تهران طی مدت یاد شده تعطیل خواهد بود و فقط صنوف مشمول گروه یک مجاز به فعالیت هستند.