ایسنا- نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران کشور گفت: مرغداران در حال حاضر مرغ را به نرخ مصوب عرضه می کنند و قیمت بالای برخی مرغداران به دلیل تعاملات آن با کشتارگاه است و به هیچ وجه در هیچ واحد صنفی مرغ نباید بیشتر از ۲۷ هزار تومان عرضه شود. حبیب اسدالله نژاد ضمن اشاره به خرید نهاده های دامی توسط واحدهای مرغداری در دو ماه گذشته گفت: متاسفانه نهاده ای به این واحدها نرسیده و دوره ای را با دان آزاد تمام کردند و مرغ را با نرخ مصوب تحویل دادند.