توسعه ایرانی- مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران و فعال اقتصادی در مطلبی نسبت به رشد نرخ تورم هشدار داد. او در مطلبی هشدار آمیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته است: طبق آمار بانک مرکزی میزان نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد عبور کرده و نسبت به دو سال پیش ۲ برابر شده.اگرچه طی ماه‌های گذشته نسبت به عواقب افزایش نقدینگی براقتصاد و تورم هشدار داده شده«امادریغ». با این روند در ماه‌های آینده دولت با تورمی رو به رو خواهد شد که هیچگاه در کشور تجربه نشده است.