توسعه ایرانی-  سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۹ بیش از ۳۷۵ هزار و ۴۰۳ تن موز به ارزش ۲۵۵ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۲۹۴ دلار از هشت کشور وارد ایران شده است. سید روح الله لطیفی اظهار داشت: ترکیه با ۱۲۹ میلیون ۸۰۰ هزار دلار، هند با ۵۴ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار، اکوادور با ۳۴ میلیون دلار، فیلیپین با ۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، پاکستان با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار، امارات با ۴۳۳ هزار دلار، روسیه ۴۸ هزار دلار و ویتنام با ۳۵ هزار دلار به ترتیب هشت کشور فروشنده موز به ایران در سال ۹۹ بودند. وی افزود: در فصل بهار سال جاری، ۱۳۶ هزار و ۱۳۳ تن موز به ارزش ۹۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۹۱۲ دلار به کشور وارد شده است. براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، واردات موز در سال ۹۹ مشروط به صادرات سیب بوده است و  تجار در قبال صادرات هر سه کیلوگرم سیب درجه یک یا دو می توانستند مجوز ثبت سفارش واردات یک کیلوگرم موز بگیرند که این موضوع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت سفارش و تامین ارز آن نیز با بانک مرکزی بوده است.