ایسنا- رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه متاسفانه مرغ در بازار دونرخی شده است، گفت: نرخ دولتی مرغ با قیمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان ونرخ آزاد با قیمت حداکثر ۳۵هزارتومان در بازار عرضه می شود. مهدی یوسف خانی گفت: بخشی از مرغ ها از کانال دولتی تهیه و کشتار می شوند و با قیمت مصوب ۲۴هزارو۹۰۰تومان تا نهایت ۲۶ هزارتومان به دست مصرف کنندگان می رسد.