ایلنا- رئیس اتحادیه صنف فروشندگان، دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه از توزیع گسترده گوشی موبایل فیک برندهای شناخته شده در بازار خبر داد و گفت: در سکوت عجبیب سازمان صمت سود سرشاری نصیب شرکت‌های کلاه‌بردار شده و بدنامی آن برای فروشندگان مانده است، ضمن اینکه مردم نیز در این امر بسیار متضرر شده‌اند. ابراهیم درستی با بیان اینکه مدتی است شاهد فروش گسترده گوشی‌های غیر اصل به جای اصل توسط برخی از شرکت‌ها هستیم، افزود: توزیع گوشی‌های غیر اصل برندهای شناخته شده در حالی است که باید اصالت گوشی‌ها قبل از آن توسط کارشناسان دستگاه‌های ذی ربط تائید شده باشند. وی ادامه داد: شرکت‌های کلاه بردار بدون هیچ دغدغه و نگرانی توزیع گوشی‌های غیر اصل را انجام می‌دهند و این به معنی آن است که بخش کارشناسی دستگاه‌های ذی ربط نظارت دقیق ندارد و اهمال عمد یا غیر عمد صورت گرفت است.