ایلنا- عضو هیات رییسه اتاق ایران و فرانسه اظهار داشت: ما باید بتوانیم حداکثر داخلی‌سازی را انجام دهیم، هرچه این اتفاق بیشتر بیافتد کمتر احتمال خطر از رفتن احتمالی شرکت‌های خارجی وجود دارد و تولید و اشتغال هم بیشتر می‌شود. محمدرضا نجفی منش در مورد اخباری مبنی بر بازگشت شرکت فرانسوی رنو به ایران در صورت لغو تحریم‌ها گفت: رنو هیچوقت از ایران نرفت و هنوز در کشور حضور دارد، اما اینکه بخواهند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند بستگی به شرایطی دارد که هنوز آن شرایط مشخص نیست.  وی با استقبال از حضور شرکت‌های خارجی در کشور گفت: ما از حضور خودروسازان و شرکای خارجی به شرط اینکه بیشترین استفاده را از داخلی‌سازی قطعات کنند استقبال می‌کنیم. وقتی این شرکت‌ها فعالیت خود را کاهش دادند یا از ایران رفتند با پای خود ایران را ترک نکردند بلکه فشار آمریکا آنها را مجبور به این کار کرد. نجفی منش در ادامه اضافه کرد: ما باید کاری کنیم که وقتی دوباره این شرکت‌ها برگشتند هم داخلی‌سازی صورت بگیرد و هم تمهیداتی اندیشیده شود که اگر این اتفاق دوباره رخ داد و مشکلاتی پیش آمد، چگونه کار ادامه‌دار باشد.