رئیس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی‌های فرآورده‌های لبنی کشور گفت: از سال گذشته که ارز 4200 تومانی برای واردات کره قطع شده بود از ذخایر موجود استفاده می‌شود که تا پایان شهریورماه پاسخگو است. اکنون این ذخیره نیز رو به اتمام بوده به همین دلیل قیمت‌ها در حال افزایش است، با این وجود سازمان حمایت هنوز مجوزی در این راستا صادر نکرده است.  علی احسان ظفری در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با افزایش قیمت کره افزود: با توجه به اینکه سازمان حمایت همچنان قیمتی را اعلام نکرده است، مجوز افزایش قیمت وجود ندارد اما اکنون برخی از واحدها به صورت خودسرانه قیمت‌ها را بالا برده‌اند و بعضی هم دست نگه داشته‌اند و منتظر مصوبه سازمان حمایت هستند. مطمئنا افزایش قیمت وجود خواهد داشت، چون ارز نیمایی به ارز آزاد تبدیل شده است.