توسعه ایرانی- شاخص کل بورس درحالی دومین روز هفته را پشت سر گذاشت که با رشد چشمگیر توانست وارد کانال جدید شود.  بورس هفته را با رشد چشمگیر 41 هزار واحدی آغاز کرد و رشد آن ادامه داشته است به گونه ای که بازار سرمایه در معاملات دیروز یکشنبه اول تیرماه توانست رکورد یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را به ثبت برساند و شاخص کل رشدی ۳۰ هزار و ۲۰۰ واحدی را تجربه کرد. شاخص کل هم وزن با رشد ۱۹۷۱ هزار واحدی به رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۴ واحد رسید که هر دو شاخص چه شاخص کل و چه هم وزن برای نخستین بار در چنین جایگاهی قرار گرفتند. ارزش بازار در معاملات دیروز ۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان بود اما ارزش معاملات ۱۴ هزار و ۵۶۹ میلیارد برآورد شده است. ضمن اینکه یک میلیون و ۶۷۴ هزار فقره معامله به ثبت رسید.