توسعه ایرانی-  قیمت سکه تمام بهار ازادی دیروز در بازار تهران به 7 میلیون و 600 هزار تومان رسید.  در بازار طلای تهران هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۹۶ هزار تومانی، به قیمت هفت میلیون و ۶۱۸ هزار تومان معامله شد. از سوی دیگر نرخ هر ربع سکه در حالی دو میلیون و ۳۰ هزار تومان تعیین شد که به معنای کاهش ۳۰ هزار تومانی قیمت آن نسبت به روز شنبه است. سکه یک گرمی نیز با افزایش ۲۰هزار تومانی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شد که به معنای گرانی ۲۰ هزار تومانی آن نسبت به اولین روز هفته است.