توسعه ایرانی - قیمت هر اسکناس دلار آمریکا دیروز۱۷ خرداد ۹۹ به کانال ۱۶ هزار تومانی بازگشت و نرخ خرید آن به ۱۶ هزار و ۹۸۰ تومان رسید. همچنین نرخ خرید هر اسکناس دلار نیز ۱۶ هزار و ۹۵۰ تومان است.قیمت خرید هر اسکناس یورو ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان است.