کمال دهقانی فیروز‌آبادی تأکید کرد:

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ظرفیتی بی‌بدیل در مسیر توسعه 

نقش فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهت حل مشکلات و موازی‌کاری‌ها در اجرای قوانین، مقررات و مصوبات مناطق آزاد بسیار مهم و تاثیرگذار است. فراکسیون مناطق آزاد محلی است که با بررسی و کارشناسی دقیق مصوبات و قوانین این مناطق، کمک شایانی به توسعه همه‌جانبه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد.

با عنایت به تعاملات بسیار سازنده‌ای که میان اعضای این فراکسیون، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین مدیران عامل مناطق آزاد وجود دارد، به عنوان اهرمی در راستای سرعت بخشیدن به چرخه اقتصادی این مناطق از کشور قلمداد می‌شود؛ از این رو گفت‌و‌گویی با کمال دهقانی فیروز‌آبادی نماینده مردم تفت و میبد و رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص چالش‌ها و موضوعات مناطق آزاد منتشر می‌شود که در ادامه می‌خوانید.

رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص وظایف و اهداف این فراکسیون بیان داشت: یکی از دغدغه‌های مجلس این است که مناطق آزاد کشور بتوانند از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کرده و حرکتی به سمت سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که همان سند جمهوری اسلامی است، داشته باشند تا بتوانند به قدرت اقتصادی که در شان کشور است، نائل شود.

افزود: از مجموعه قوانین که در مجلس تصویب شده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و در برنامه‌های توسعه در طول این سال‌ها هم همواره قوانین و مقرراتی در این حوزه داشته‌ایم و مجلس به عنوان قانون‌گذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین باید فعال باشد و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید درخصوص حسن انجام قوانین، با حساسیت برخورد کنند.

دهقانی فیروز‌آبادی درخصوص عدم تفویض اختیار سازمان‌های دولتی به مدیران عامل مناطق آزاد و اقداماتی که در جهت رفع این مشکل توسط فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صورت گرفته، افزود: در آخرین جلسه‌ای که فراکسیون مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس با حضور اعضای فراکسیون و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد، تصمیم بر آن شد که یک کارگروهی در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شکل بگیرد که از نگاه ما این کارگروه می‌تواند همه مشکلات را در دستورکار خود قرار دهد، از یک طرف مغایرت‌ها را مرتفع کند و همچنین مشکلاتی که در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد را به آنها گوشزد کند و ما هم موظف هستیم که این موارد را پیگیری کرده و با آن دست از دستگاه‌های اجرایی، در کمیسیون جلساتی را بگذارم و همچنین اگر ضعف و خلا قانونی هم وجود دارد، اعضای فراکسیون آن را با توجه به ساز و کارهای موجود در مجلس، با طرح موضوعات در کمیسیون مربوطه و آوردن آن به صحن مجلس شورای اسلامی برطرف نمایند و همچنین اگر لازم است قوانینی را هم برای تسهیل در اجرای قوانین مناطق آزاد به تصویب مجلس برسد.

دهقانی فیروزآبادی در رابطه با ابلاغیه جدید وزرات صمت درخصوص تخصیص ارز به مناطق آزاد گفت: این موضوع قطعا در اولین جلسه کارگروه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که با حضور نمایندگان و دستگاه‌های مربوطه برگزار خواهد شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ماحصل دیدگاه همکارانم به استحضار مردم خواهد رسید.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی درخصوص امکان واگذاری مدیریت مناطق آزاد به بخش خصوصی اظهار کرد: به نظر بنده این امکان وجود ندارد، چراکه مدیریت مناطق آزاد به جهت حجم سیاست‌های حاکمیتی باید زیرمجموعه شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه شورا باشد و قانون این اختیار را به دولت داده است‌؛ اما در خصوص مناطق ویژه اقتصادی قانون این ظرفیت را فراهم کرده که سازمان مسئول این مناطق می‌تواند بخش خصوصی هم باشد.