کتاب «حاشیه‌ای بر مبانی داستان» از ابوتراب خسروی منتشر شد. این کتاب جزء آثار نظری ابوتراب خسروی درباره‌ داستان و داستان‌نویسی است که نشر نیماژ آن را منتشر کرده است. کتاب «حاشیه‌ای بر مبانی داستان» شامل یک مقدمه و ۱۵ فصل با نام‌هایی همچون «شکل نوشتن»، «خیال»، «ماهیت داستان»، «موضوع روایت»، «زاویه دید»، «چگونگی شکل‌گیری داستان»، «گفت‌وگو در داستان» و... است که می‌تواند برای علاقه‌مندان به داستان و داستان‌نویسی مفید باشد. ابوتراب خسروی بی‌اغراق رمان‌های تأثیرگذاری را در کارنامه‌ ادبی خود دارد و توانسته فرم‌های بدیع و روایت‌های خلاقانه‌ای در داستان‌ها و رمان‌هایش ارائه کند و چه کسی بهتر از نویسنده‌ای تا بدین پایه مجرب می‌تواند برای انتقال تجربه‌های نغز داستان‌نویسی‌ مناسب باشد. باید بدانیم که خسروی صرفاً تئوری‌پرداز نیست که گزاره‌های غیرعملی و انتزاعی صادر کند؛ او رمان‌نویسی‌ است بسیار موفق و در عین حال مسلط بر نظریه‌های ادبی و اگر درخصوص مبانی داستان‌نویسی، حاشیه‌پردازی و نظرورزی می‌کند، به‌طور دقیق مابه‌ازاهایش را می‌شناسد و می‌تواند خواننده را پابه‌پا راهبری کند تا با مداقه‌هایش تصویری روشن، یگانه و راهگشا از جهان داستان و داستان‌نویسی به‌دست دهد... پیش‌تر هم کتاب دیگری در همین زمینه با نام «در حاشیه‌ داستان» به قلم ابوتراب خسروی در همین نشر منتشر شده بود.