زبان سیاست

«زبان سیاست»، تألیف ایدرئین بیرد با ترجمه محمدرضا اصلانی را نشر نو منتشر کرده است.

این کتاب در شش فصل؛ آن‌ها کجا ایستاده‌اند؟، آن‌ها چه معنایی دارند؟، مهارت سخنرانی، پیروزی در انتخابات: شعارها و پوسترها، پیروزی در انتخابات: بیانیه‌های ملی و محلی و پاسخ به سؤالات؛ به کاوش در معنای واژه سیاست در نظام‌های دموکراتیک، یعنی دولت‌های بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی جهان می‌پردازد. اگرچه این نظام‌ها، دموکراتیک نامیده می‌شوند، اما عمیقا در ساختارهای سنتی قدرت ریشه دارند که مسائل جنسیت، نژاد، طبقه و فرهنگ را دربرمی‌گیرند. در بخشی از کتاب زبان سیاست می‌خوانیم: «از بسیاری جوانب مصاحبه نوعی نمایش است، فرصت سخنرانی کردن درباره موضوعات موردنظر و نمایش قدرت در برابر مخالفان حقه‌باز. ایده سیاست به مثابه بازی یا جنگ در این‌جا آشکار است. نکته اصلی، بقای شخص سیاستمدار زیر آتش حمله‌ها و توانایی او در مواجهه با باران مخالفت‌هاست، نه پیدا کردن راه‌حل‌های پیچیده سیاسی».

    


زن آندروس

«زن آندروس»، تألیف تورنتون وایلدر با ترجمه علیرضا درویش را نشر نیماژ منتشر کرده است.

رمان زن آندروس، اثر معروف تورنتون وایلدر نویسنده آمریکایی است که روایتگر داستان جدیدی است از زنی به نام کرایسیس با زیبایی خیره‌کننده و هوشی سرشار که در جزیره‌ای با تمام سنت‌های کهن زندگی می‌کند و تنها هدفش فهماندن مفاهیم ارزشمند زندگی به مردمانی است که روزمرگی و عادات و سنت‌ها، آن‌ها را تسخیر کرده‌اند. مردم جزیره که از هر تغییر کوچکی هراس دارند، کرایسیس را خطر بزرگی برای خود و فرزندان‌شان می‌دانند و با او به ستیز  برمی‌خیزند. کرایسیس نماینده تمام کسانی است که آگاهی را جایگزین سنت‌های غلط می‌کنند. به‌ویژه در مورد زنان، چه ظلمی که مردها به آن‌ها روا می‌دارند و چه ظلمی که خودشان با ناآگاهی به آن تن می‌دهند.