سه نمایش روی صحنه مجموعه تئاتر شهر در سال جاری تا 24 اسفند ماه ادامه خواهد داشت و این مجموعه مجدداً در سال 98 از هفتم فروردین ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. در حال حاضر سه نمایش در سه سالن این مجموعه در حال اجرا است و این اجراها هر سه تا ۲۴ اسفند ماه ادامه خواهند داشت و پس از آن تعطیلات این مجموعه نیز آغاز خواهد شد. نمایش‌های «ملاقات» ،«ما داریم از این خونه میریم» و «یک هفته راه رفتن در بهشت» سه نمایشی هستند که اجراهای‌شان نیز تا ۲۴ اسفند ادامه دارد. مجموعه تئاتر شهر هم‌چون دیگر مکان‌های فرهنگی خود را برای ایام نوروز و تعطیلات عید آماده می‌کند. اما اجراهای مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۸ از هفتم فروردین ماه آغاز می‌شود. نخستین نمایش نیز «ملاقات» پارسا پیروزفر است که در ادامه اجرای سال گذشته‌اش در سالن اصلی به صحنه می‌رود. هنوز مشخص نیست اجرای این نمایش تا چه تاریخی پس از سال آتی ادامه داشته باشد. دیگر سالن‌های مجموعه تئاتر شهر چون چهارسو، سایه و قشقایی هنوز برنامه‌شان برای اجرا نهایی نشده است.