کتاب «شناخت سام شپارد» نوشتۀ جیمز آ. کرنک با ترجمه مسلم آئینی از سوی نشر ویهان روانه بازار کتاب شده است. چاپ اول کتاب «شناخت سام شپارد»  در 184 صفحه در قطع وزیری و در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه به تازگی در دسترس علاقه‌مندان به ادبیات نمایشی قرار گرفته است. 

کتاب حاضر، یکی از مهم‌ترین منابع برای تحلیل و بررسی آثار نمایشی این نمایشنامه‌نویس برجسته معاصر است. نویسنده در این مجموعه با قلمی شیوا و درکی جامع به تحلیل و ارزیابی نمایشنامه‌های شپارد پرداخته است و موتیف‌ها و درون‌مایه‌های اصلی آثار او را از نگاه تیزبین خویش گذرانده تا مخاطب درک بهتر و درست‌تری را از آثار او داشته باشد.  مسلم آئینی مترجم کتاب «شناخت سام شپارد»، پیش از این نیز طی اثری تألیفی به این نویسنده سرشناس آمریکایی پرداخته بود. کتاب «تأثیر پست‌مدرنیسم در نمایشنامه‌‌های سام شپارد: مولفه‌های شکلی و معنایی پست‌مدرنیسم در نمایشنامه‌های سام شپارد» از این نویسنده و مترجم با توجه به آثار ادبی- نمایشی سام‌ شپارد و دستیابی به مؤلفه‌ها و شیوه‌های نوین و معاصر ادبیات نمایشی آمریکا تدوین شده است. این کتاب با رویکردهای تطبیقی و تحلیلی خود شیوه‌های نوین و بدیع نوشتاری سام‌شپارد در نمایشنامه‌نویسی را معرفی می‌کند و باعث آشنایی نسبی با آثار نمایشی سام‌ شپارد می‌شود. هدف اصلی این کتاب شناخت و به‌کارگیری وجوه کاربردی آثار نمایشی سام‌شپارد و شناخت بیشتر تکنیک‌ها و شیوه‌های نمایشنامه‌نویسی این نویسنده است.  کتاب «تأثیر پست‌مدرنیسم در نمایشنامه‌‌های سام شپارد: مولفه‌های شکلی و معنایی پست‌مدرنیسم در نمایشنامه‌های سام شپارد» نیز از سوی نشر فرهوش در 296 صفحه درقطع وزیری و در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.  گفتنی است؛ هر دو کتاب یادشده یعنی «شناخت سام شپارد» و «تأثیر پست‌مدرنیسم در نمایشنامه‌‌های سام شپارد» در سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز به مخاطبین علاقه‌مند عرضه خواهد شد.