خواننده: مهدی امامی

کمانچه: محمد مظهری

عود: آرش سعیدیان

سنتور: آرمین جوانبخت

تار: هامان منصوری

تمبک: بامداد فتوحی

دف: ذکریا یوسفی

نشر: ماهور

آواز محور بودن، اندیشه‌ اصلی شکل گرفتن آلبوم نوروز صبا است؛ آوازی که سعی شده چه در طراحی فضای مُدال، چه در ارتباط با شعر و چه در اجرای زنده همراه با ساز یکپارچگی خود را حفظ کند. 

مانند قطعات ضربی، ساز و آواز این آلبوم نیز به صورت زنده و گروهی ضبط شده و به دلیل اینکه ضبط آواز در فضایی روستایی در خانه صورت گرفته است گاه صداهای محیط از دور شنیده می‌شوند. 

مقدمه‌ آلبوم در دستگاه همایون و براساس ریتمی ساخته شده که امروزه بیشتر در موسیقی مناطق کرد‌نشین خاورمیانه یا در میان صوفیان این منطقه بیشتر شنیده و شناخته شده است‌. 

در تصنیف‌ها، چنان‌که باید، ملودی‌پردازی کاملا با توجه به فضای ابیات ساخته شده است: چه در معنی، چه در ریتم و سرعت کلمات و چه فضای معنایی. 

در آهنگسازی تصانیف سعی شده است تغییرات مدال یا انتخاب و تغییر سرعت یا الگوهای ریتمیک تا حد امکان مرتبط با روند حرکت کلام و مفهوم در شعر باشد و نه‌فقط ملودی‌پردازی سلیقه‌ای.