تولید قطعه «منو بشناس» توسط مرکز موسیقی مأوا از زیرمجموعه‌های سازمان رسانه‌ای «اوج» با همراهی نزدیک به ۴۰ خواننده پاپ در حالی انجام‌ شده است که موجب انعکاس گسترده در رسانه‌های ایرانی و خارج از مرزها شده و گفته می‌شود اثر یادشده از روی یکی از آثار مهم مایکل جکسون خواننده فقید موسیقی we are the world ساخته ‌شده است. معاون طرح و برنامه مرکز مأوا در گفتگو با روزنامه فرهیختگان با رد تمام تشابهات، تأکید کرد که هیچ ارتباط معنایی بین آهنگ «منو بشناس» و قطعه WE ARE THE WORLD مایکل جکسون وجود ندارد.