سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی در 28 تیرماه  1306 در تهران زاده شد و در 28 مرداد 1393 در تهران بدرود حیات گفت.

 سیمین بهبهانی معروف به نیمای غزل، نویسنده و غزل‌سرای معاصر بیش از 600 غزل سرود و 20 جلد کتاب منتشر کرد. موضوعات غزل‌های او عشق، وطن، انقلاب، جنگ، فقر، تن‌فروشی، آزادی بیان و حقوق زنان است. آثار وی عبارتند از:

سه تار شکسته، جای پا، چلچراغ، مرمر، رستاخیز، خطی ز سرعت و از آتش، دشت ارژن، گزینه اشعار، درباره هنر و ادبیات، آن مرد.

مرد همراهم، کاغذین جامه، کولی و نامه و عشق، عاشق‌تر از همیشه بخوان، شاعران امروز فرانسه، با قلب خود چه خریدم؟، یک دریچه آزادی، مجموعه اشعار، یکی مثلا این که،

با مادرم همراه