وزیر میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی گفت: سازمان برنامه‌وبودجه باید کمک کند تا ۷۰میلیارد تومان درآمدی که از فروش بلیت موزه‌ها در سال گذشته داشتیم و اکنون به ۳میلیارد تومان رسیده است، به‌گونه‌ای جبران شود. اگر شیوع ویروس کرونا نبود باید در سه ماهه اول سال جاری حدود ۳۰ میلیارد تومان از این ۷۰ میلیارد تومان تحقق پیدا می‌کرد، اما محقق نشد. اگر این وضعیت سال آینده تکرار شود، نگران نگهداشت و مرمت این بناهای تاریخی خواهیم بود. علی اصغر مونسان افزود: بحث ما جبران درآمدهای وزارتخانه از محل کرونا نیست، بحث این است بخشی از هویت ملت ما در معرض آسیب جدی قرار دارد، اگر این روند ادامه پیدا کند، وضعیت فوق بحرانی داریم. او درخصوص درآمد موزه‌ها با شیوع ویروس کرونا، بیان کرد: متأسفانه با شیوع ویروس کرونا موزه‌ها در صدر تعطیلی‌ها قرار گرفتند، چند ماهی است که درآمدی از محل فروش بلیت موزه‌ها نداریم و درآمد زیادی را از دست دادیم، امسال ۲۰۰میلیارد تومان برای فروش بلیت پیش‌بینی ‌شده بود که تاکنون فقط ۳میلیارد تومان آن محقق شده است، این رقم ما را دچار چالش جدی می‌کند و نمی‌دانیم این بحران تا سال آینده ادامه دارد یا نه؟ او افزود: با کمبود شدید اعتبارات در حوزه میراث‌فرهنگی کشور روبه رو هستیم، نگهداشت ۳۴ هزار اثر ثبت ملی و ۲۴ اثر ثبت جهانی با اعتبارات موجود نشدنی است، بنابراین ناچار هستیم تا این اعتبارات را بر چند بنای مهم متمرکز کنیم، متأسفانه به بسیاری از بناها اعتبار تعلق نمی‌گیرد یا میزان آن اندک خواهد بود.