نسخه خطی «منشآت خواجه اختیار گنابادی» که با شماره ۵۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، رونمایی شد. به‌گزارش هنرآنلاین ابوالفضل مکرمی‌فر، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این مراسم اظهار کرد: ثبت ملی آثاری مانند خواجه اختیار منشی گنابادی، هنر خوشنویسی و خطاطی را به نام ایران تثبیت می‌کند. امیدوارم با ثبت ملی این آثار، آن‌ها را حفظ و به نسل‌های بعدی برسانیم. محمود طغرایی مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی‌فرهنگی خراسان رضوی نیز با اشاره به نسخه خطی منشآت خواجه اختیار گنابادی گفت: این نسخه با وضعیت مطلوب و خوبی در کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری شده که اکنون وظیفه نگهداری از آن بر عهده ما و موزه این دانشگاه خواهد بود. سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد نیز گفت: در موضوع نسخه‌شناسی وجود مالک معتبر در اصالت اثر تأثیر و نقش دارد. او افزود: بخشی از این اثر توسط حمید مولوی که ملقب به پدر خراسان‌شناسی است به کتابخانه دانشکده الهیات اهدا و بخشی را نیز در قبال دریافت وجه واگذار کرده است. کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد پس از دانشگاه تهران و اصفهان بیشترین تعداد نسخ خطی را دارد. رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: این نسخه خطی دارای ۱۶ قطعه با حاشیه و تزئینات، مربوط به دوره صفویه است که در سال ۹۶۵ هجری قمری و به دست خواجه اختیارالدین جنابدی (گنابادی)، منشی شاه‌عباس در هرات و به زبان فارسی کتابت شده است. ساکت تصریح کرد: هر صفحه این کتاب دارای پنج سطر است که حروف آن با طلا، سفیدآب و مرکب نوشته شده و فاصله بین سطرها طلا‌اندود و با تحریر مشکی تزئین شده است. او ادامه داد: از دیگر تزئینات این مرقع می‌توان به پیشانی‌ کوچک آمیخته به طلا و شنگرف در هر صفحه‌اش اشاره کرد.