پژوهش «بررسی جایگاه فرهنگی - اجتماعی زنان هنرمند دوره قاجار» نشان داد؛ زنان در دورۀ قاجار به اشکال مختلف توانمندی‌های خود را در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی از جمله هنر کتابت قرآن ثبت و ماندگار کرده و به هنرنمایی در آن پرداختند.

به گزارش ایلنا، سید عبدالمجید شریف‌زاده،‌ رییس گروه پژوهشی هنرهای سنتی، گفت: پژوهش «بررسی جایگاه فرهنگی - اجتماعی زنان هنرمند دوره قاجار» توسط زهرا سادات احمدی‌زاده کارشناس پژوهشی انجام شده است. او با بیان اینکه این پژوهش به منظور معرفی بانوان هنرمند دورۀ قاجار و آثار آنان صورت گرفته گفت: در بررسی‌های تاریخ معاصر ایران در عهد قاجار، نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی و هنری کمتر مطالعه شده و دراین خصوص، در منابع دست اول، مطالب چندانی ذکر نشده چرا که اکثر تاریخ نویسان بیشتر به شرح حوادث سیاسی یا شیوۀ زندگی شاهان و رجال پرداخته و در لابه‌لای تألیفات خود به صورت پراکنده و غیرمستقیم به مسائل اجتماعی و هنری زنان اشاره کردند. شریف‌زاده در پایان با اشاره به اینکه از نکات مهم در این دوران نوشتن اسم بانوان کاتب در قرآن‌هاست گفت: در نهایت می‌توان گفت همۀ این بانوان قرآن‌های زیبا و نفیسی خلق کرده و در رشد هنر خوشنویسی دوران خود تلاش کرده‌اند.