داستان «همایش پرندگان» به تألیف و تصویرگری پیترسیس با ترجمه زهره قایینی در مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر شده است و مناسب گروه سنی کودکان است.

اهمیت کتاب در آشنایی با متون کهن در قالبی تازه، افزایش سواد بصری و آشنایی با عرفان و سیر سلوک عارفانه است. همایش پرندگان بازآفرینی تصویری از داستان منطق‌الطیر عطار است. در داستان منطق‌الطیر، پرندگان بسیاری به راهبری هدهد برای جست‌وجوی شاه خود سیمرغ عازم کوه قاف می‌شوند. برای رسیدن به کوه قاف که مقصد نهایی است، از هفت وادی می‌گذرند که همان هفت وادی عرفان است.

بسیاری از پرندگان در هر وادی از حرکت بازمی‌مانند و فقط 30 پرنده به کوه قاف می‌رسند و در نهایت درمی‌یابند که سیمرغ‌شاه خود آنان هستند که دست از طلب نکشیدند و به قاف رسیدند. منطق‌الطیر یکی از آثار برجسته ادبیات منظوم درباره‌ عرفان و یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی است.

گفتنی است این کتاب نامزد دریافت نشان در ششمین دوره‌ اهدای نشان‌های طلایی و نقره‌ای لاک‌پشت پرنده است.

منبع: سایت شهر کتاب