نگاهی به کتاب‌های نامه‌نگاری بزرگان ادبیات جهان

آبان مصدق

کتاب «خطاب به عشق» (نامه‌های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاساراس) شامال نامه‌های عاشقانه آلبر کامو و معشوقه‌اش طی چهار سال است که بین سال‌های 1944 تا اواخر 1960 است درخصوص جدایی اجباری آن‌ها و بازگشت دوباره‌شان نوشته شده‌اند. این کتاب را زهرا خانلو ترجمه کرده و نشر نو به چاپ رسانده است. دفتر دوم و سوم این مجموعه نامه‌ها نیز در دست انتشار است.

کتاب «نامه‌هایی به ملینا»، نامه‌های فرانتس کافکا به معشوقه‌اش است که از مبارزان با فاشیسم و نازیسم بود و بعد از مدتی دستگیر و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد و چند سال بعد در آن‌جا به‌علت بیماری جان سپرد. این نامه‌نگاری مربوط به زمانی است که ملینا کافکا را از چکسلواکی به لهستان فراری می‌دهد تا از قلع و قمع نازی‌های یهودی‌ستیز جان به‌در برد. اما خود دستگیر می‌شود و در نهایت جان بر این مبارزه می‌نهد و تمام سال‌های حضورش در اردوگاه را با کافکا نامه‌نگاری می‌کند که حقایق بزرگی از شرایط اردوگاه کار اجباری را فاش می‌کند. این کتاب را سیاوش جمادی ترجمه کرده است و در نشر شادگان به چاپ رسیده است.

کتاب «نامه به فلیسه» نامه‌های فرانتس کافکا به نامزدش فلیسه باوئر است. فلیسه معلم کودکان بی‌سرپناه بود و کافکا در اولین نامه‌اش به او، دانسته یا نادانسته او را پناهگاهی برای خود می‌یابد. نامه‌های کافکا به فلیسه از آن جهت حائز اهمیت هستند که او در این نامه‌ها به مفهوم اصیل ادبیات می‌پردازد و علاوه بر آن می‌نویسد که از گفتن جمله: «من عاشقت هستم»، از آن جهت پرهیز می‌کند که با گفتن این جمله درهم می‌شکند. این کتاب را مرتضی افتخاری از زبان آلمانی ترجمه کرده و در نشر نیلوفر به چاپ رسیده است.

کتاب «دلبند عزیزترینم»، نامه‌های آنتوان چخوف به اولگا کنیپر است که با او ازدواج می‌کند و تا پایان عمر به نامه‌نگاری با او ادامه می‌دهد. این کتاب را احمد پوری ترجمه کرده و در نشر نیماژ به چاپ رسیده است. چخوف علاوه بر این نامه‌نگاری‌ها، نامه‌هایی به معشوقش آنا می‌نویسد که در کتاب «چخوف، چخوف نازنین» منتشر شده‌اند.