گروه الف تنبور بهترین بودند

محمد ذوالنوری عضو هیأت داوران بخش موسیقی نواحی در بخش تنبور جشنواره جوان، در مورد اجراهای روز ششم جشنواره گفت است: «اجراهای گروه الف بسیار خوب بود و نوازندگان بسیار خوب و مستعدی بودند اما در گروه‌های سنی ب و ج مقداری افت داشتند اما در کل از اجراهای امروز راضی هستم و احساس می‌کنم اگر این نوازندگان جوان بیشتر راهنمایی شوند و زیر نظر اساتید بزرگ آموزش ببینند، آینده‌های خوبی برای موسیقی تنبور خواهند بود. جشنواره موسیقی جوان بسیار جشنواره خوبی است و هرچقدر بیشتر به هنر و موسیقی بهاداده شود، فکر می‌کنم بازدهی خیلی خوبی خواهد داشت اما من فکر می‌کنم بهتر بود در بخش موسیقی نواحی جشنواره، هر اجرا در منطقه خودشان برگزار می‌شد و برای نوازندگان مسافتی که طی می‌کنند تا به تهران برسند، بسیار سخت است و اگر این موضوع در سال‌های آینده در دستور کار مسئولین جشنواره قرار گیرد، بسیار خوب می‌شود.» 

علی‌اکبر مرادی دیگر عضو هیات داوران بخش موسیقی نواحی در بخش تنبور، در مورد اجراهای روز ششم جشنواره موسیقی جوان گفته است:« امسال اجراهای رده سنی الف بسیار عالی بود و رده‌های ب و ج نیز به‌مراتب افت داشتند اما در قسمت آواز هر سه رده سنی پایین‌تر از حد انتظار ظاهر شدند. نقاط ضعف نوازندگان این است که هرچه به جلوتر می‌روند، از این فرهنگ فاصله می‌گیرند و موسیقی‌های دیگری گوش می‌دهند و یا سازهای دیگری می‌نوازند و از آن شور و حال اصل موسیقی مقامی فاصله گرفتند. آموزش بسیار مهم است و این نوازندگان جوان باید زیر نظر اساتید بزرگ آموزش ببینند و فکر می‌کنم اکثر نوازندگانی که امروز اجرا کردند، نزد اساتید بزرگ آموزش ندیده بودند.»

این هنرمند تصریح کرد: جشنواره موسیقی جوان در کل جشنواره خوبی است و با توجه به شرایط کنونی کشور و اوضاع اقتصادی و عدم‌حمایت از نوازندگان جوان، برگزاری چنین جشنواره‌ای می‌تواند بسیار مفید باشد و همین‌که این نوازندگان برای یک فرهنگ قدیمی عشق می‌ورزند، این خودش جای خوشحالی دارد. ضمن اینکه استفاده از ساز تنبور نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شده است اما اگر این گرایش کمّی نباشد، بهتر است. ضمن اینکه در شهرستان‌هایی که علمدار یک موسیقی خاصی هستند نیز باید حمایت کنند که نوازندگان جوان بتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند.»