با اینکه هنوز جلسه رأی اعتماد محمدمهدی اسماعیلی در مجلس وارد صحن علنی مجلس نشده است؛ اما سطح اعتراض به انتخاب اسماعیلی برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه دارد. پس از انتشار برنامه ۸۳ صفحه‌ای  اسماعیلی در خبرگزاری‌ها، تشکل‌های مختلف تئاتری نسبت به این برنامه اعتراض کردند. منهای تعداد زیادی از هنرمندان تئاتر که به طور مستقل نسبت به برنامه‌های اسماعیلی در حوزه تئاتر انتقاد داشتند، کانون کارگردانان تئاتر چراغ اعتراض صنفی به این وزیر پیشنهادی را روشن کردند. روندی که سپس توسط کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان نیز دنبال شد.

عموم اعتراض هنرمندان به برنامه  اسماعیلی توجه ویژه او به موضوع سانسور و مسائلی بود که پیشتر توسط برخی خبرگزاری ها وابسته به نهادهای نظامی مطرح شده بود. این موضوع زمانی داغ‌تر شد که  اسماعیلی روز گذشته در گفتگو با برخی مسئولان رسانه‌ای مدعی شدند برنامه مطروحه متعلق به او نیست و از نهادهای دیگری تدارک دیده شده است.

در برنامه  اسماعیلی، آثار تئاتری متهم به غرب‌گرایی و ترویج بی‌بندوباری شده است و این در حالی است که تئاتری‌ها عدم توجه وزیر به دیگر وجوه تئاتر را نقطه ضعف برنامه دانسته‌اند. برای مثال در بیانیه انجمن نمایش یزد از عدم‌توجه به تئاتر استان‌ها در برنامه  اسماعیلی گفته شده است. با افزایش اعتراض‌ها برخی از سختی کار  اسماعیلی در جلسه رأی اعتماد گفته‌اند.