به دنبال تحولات اخیر در افغانستان ، سازمان یونسکو خواستار حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی این کشور را در برابر آسیب‌های احتمالی شد. به نقل از ایرنا، متولیان موزه ملی کابل از تهدید غارت اشیاء این موزه ابراز نگرانی کردند و با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی از  هرج و مرجی بی سابقه‌ای در شهر کابل خبر دادند و نسبت به امنیت آثار و اشیاء موجود در موزه در صورت تداوم  این آشفتگی ابراز نگرانی‌ کردند.

کارشناسان یونسکو نیز با توجه به خاطره‌ای که از به قدرت رسیدن طالبان دارند، نسبت به سرنوشت میراث فرهنگی افغانستان در جریان تحولات اخیر ابراز نگرانی کرده اند؛ نیروهای طالبان در سال ۲۰۰۱ دو تندیس معروف بودا را که در قرن ششم میلادی در دل کوهی در دره بامیان کنده کاری شده و جزئی از میراث تاریخی این کشور بودند، تخریب کردند.