جدیدترین شماره فصلنامه فرهنگی ارمنیان «پیمان» منتشر شد.  به گزارش ایلنا، شماره ۹۳ و ۹۴ فصلنامه فرهنگی ارمنیان «پیمان» با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی وارطان وارتانیان منتشر شد. در این شماره در بخش مقاله‌ها عناوین زیر منتشر شده است:

«به مناسبت نودمین سال تاسیس انجمن فرهنگی ارامنه چهارمحال» (هایریک آقانیان/ ترجمه: آرمیک نیکوقوسیان)، «گورستان‌های ارمنیان استان چهارمحال‌وبختیاری» (واحد جولایی/ فاطمه نظیفی)، و «تالشان و ارمنیان اران و آرتساخ» (رافی آراکلیانس). بخش نگاهی به تاریخ شامل دو مقاله: «استپانوس اوربلیان شهریاری پارسا و تاریخ‌نگاری ناآرام» (آربی مانوکیان) و «کلیسای کالسدونی ارمنیان» (شاهن هوسپیان) و بخش ادبیات شامل مقاله‌ای با عنوان «یادبودهای تلخ و گزنده پیرزنی بیمار در داستانی از آناهیت توپچیان» (قوام‌الدین رضوی‌زاده) است. در بخش چهره‌های ادبی ویژه «نود و پنجمین سالگرد تولد هاکوب کاراپنتس» مقالاتی به شرح زیر گردآوری شده است: «کاراپنتس نویسنده و شخصیت انسانی او» و «پیشگفتار کتاب آدام» هر دو از آرا قازاریانس با ترجمه آندرانیک خچومیان، «در آغاز کلام بود و آرارات» (عباس جهانگیریان)، «آشنایی، از دیروز تا هنوز» (آرمنوش آراکلیان) و «آثاری از هاکوب کاراپنتس» (ترجمه آرمنوش آراکلیان).

در بخش پایانی مجله با عنوان «با خوانندگان» هم مطلبی با عنوان «میراثی به نام آرامستان» نوشته سبا رئیسی‌دهکردی می‌خوانیم.

این فصلنامه زیرنظر موسسه ترجمه و تحقیق هور و با سردبیری آرمینه آراکلیان و با قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر می‌شود.