آبان مصدق

فصلنامه «حرفه: هنرمند» در تابستان 1381 زاده شد تا خلاف مجله‌ها و فصلنامه‌های دیگر که یا تلفیقی از ادبیات و هنر بودند یا تنها به ادبیات می‌پرداختند، به هنرهای تصویری اختصاص یابد و در سه بخش حرفه: عکاس، حرفه: نقاش و حرفه: هنرمند تثبیت شد. اگر چه شماره‌هایی نیز به گرافیک، گرافیک معاصر ایران، عکاسی معاصر ایران، تبلیغات، تصویرسازی، مهاجرت، نشر و مطبوعات و... پرداخته است. حرفه: هنرمند طی 16 سال تلاش کرده تا نگاهی آزاد، حرفه‌ای و تحلیلی به هنر تصویری داشته باشد تا بتواند هنر وارداتی و هنر کهن و مراحل تغییر و تلفیق با هنر غرب را واکاود و دریچه‌های نوینی به روی اندیشه‌های مترقی و پیشرو و درون قالب‌بندی‌های کهنه و نخ‌نماشده بگشاید. حرفه: هنرمند بر آن بود تا مسیری اختصاصی را طی و فقدان کتابی به‌روز در باب هنرهای تصویری را جبران کند. حرفه: هنرمند، از همان ابتدا با گام‌هایی حرفه‌ای و به دور از هیاهو و با طمأنینه کارش را آغازید و تلاشش به دور از هر گونه سوگیری و تحکم عقاید و پافشاری بود. مبنای مقالات این فصلنامه بر تحلیل و چندصدایی بودن نظرات گوناگون است تا این اتفاق نو بتواند همچنان نو و منحصر به فرد باقی بماند. شمارگان حرفه: هنرمند بر اساس الگوهای هنر مدرن و سیر تحول هنرهای تصویری تدوین شده است تا حرفه: هنرمند را به کتاب فصلی جامع در هنر تصویری بدل کند. بنابراین دو بخش به مقالاتی در باب هنر عکاسی و نقاشی می‌پردازد و در بخشی دیگر نیز نمایشگاه‌ها و گالری‌ها و اتفاقات روز مرتبط با آن‌ها را وامی‌کاود تا بتواند به نوعی به نقدی فرهنگی دست یازد و چالش‌ها و کش و قوس‌های میان جامعه و هنر تصویری را به نقد بگذارد و رویدادهای هنری را نقادانه بنگرد و همچنین از کنار حوادث تأثیرگذار هنری بی‌اعتنا گذر نکرده باشد و درنهایت رد جریانات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را در برخی رویدادهای هنری بگیرد و مخاطب را به رویکردی عمیق‌تر نسبت به جریانات هنری وادارد. حرفه:هنرمند با مدیر مسئولی ایمان افسریان و همراهی گروهی از هنرمندان حرفه‌ای اکنون به شماره 70 خود رسیده است.