مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق 2 هزار و 750 میلیارد ریال بابت حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی و سایر مشاغل خاص از محل هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت (سهم 50درصدی) پرداخت می‌شود.

مرتضی ضامنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایرنا افزود: پس از کش و قوس‌های فراوان، در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پرداخت حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی از سهم دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها تصویب شد.

وی ادامه داد: از 15 روز پیش که موضوع حذف اعتبارات بیمه رانندگان تاکسی مطرح شد و در این زمینه پیگیری‌های فشرده‌ای از طریق نمایندگان مجلس صورت پذیرفت تا سرانجام در این هفته، در کمیسیون تلفیق موضوع مطرح و اعتبار بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی به تصویب رسید.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور گفت: به استناد این مصوبه، دولت موظف است سهم 50 درصدی خود را از بیمه اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل عمومی از محل هدفمندی یارانه‌ها به میزان 2 هزار و 750 میلیارد ریال در بودجه 98 لحاظ کند و با تحقق این امر رانندگان از بابت بیمه خیالی آسوده خواهند داشت.

وی ادامه داد: امید است با تدبیر نمایندگان مجلس نگاه ویژه‌ای در بررسی لایحه بودجه 98 به موضوع بیمه رانندگان تاکسی شود تا شاهد احیای این اعتبار به منظور کمک به این قشر زحمتکش باشد. 

ضامنی گفت: در حال حاضر 360 هزار راننده تاکسی در کشور مشغول فعالیت هستند و 10 درصد هم راننده کمکی برای تاکسی‌ ها هستند که در مجموع حدود 400 هزار راننده تاکسی فعال وجود دارد که به‌طور متوسط حدود 50 درصد آنها تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.