محققان انگلیسی پیش‌بینی می‌کنند میزان دی اکسید کربن موجود در اتمسفر، در سال 2019 میلادی با افزایش 2.8 واحدی از مرز 411 بخش در میلیون عبور خواهد کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری ساینس دیلی، افزایش دی اکسید کربن اتمسفر علت اصلی گرمایش جهانی است. پیش از آغاز عصر صنعتی میزان دی اکسید کربن در اتمسفر حدود 280 بخش در میلیون بود و در طول صدها میلیون سال، افزایش چندانی نداشت. اما اکنون در اثر فعالیت‌های انسان میزان تولید این گاز به سرعت در حال افزایش است و در نتیجه غلظت آن در اتمسفر نیز افزایش می‌یابد. 

اکنون میانگین افزایش سالانه غلظت دی اکسید کربن از کمتر از یک بخش در میلون در دهه 1950 میلادی به بیش از دو بخش در میلیون رسیده است. با‌وجود اینکه روند بلندمدت افزایش غلظت دی اکسید کربن کاملا آشکار است، میزان افزایش سالانه این گاز در اتمسفر بسته به تاثیرات آب و هوا بر تعادل میزان دی اکسید کربن جذب شده در فرآیند رشد گیاهان و دی اکسید کربن تولید شده در اثر مرگ، تجزیه یا سوختن گیاهان متفاوت است.  بیشترین میزان افزایش سالانه دی اکسید کربن مربوط به سال 2016 میلادی است که در طول یک پدیده ال‌نینوی شدید، به میزان 3.44 بخش در میلیون افزایش یافت. همچنین در صورتیکه پیش‌بینی افزایش 2.8 واحدی این گاز در سال 2019 میلادی به واقعیت بپیوندد، یکی از شدیدترین موارد افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر خواهد بود.