مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به نقش ریش سفید‌های قبایل در آموزش دانش‌آموزان دختر بازمانده از تحصیل گفت: از ریش سفیدان مناطق محروم خواهش کردیم که دخترانشان را به مدرسه بفرستند تا به طبع آن، دیگران نیز دختران خود را به مدرسه بفرستند و خوشبختانه این اتفاق افتاد. 

فرحناز مینایی‌پور افزود: استان‌های آذربایجان غربی، خوزستان، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان در حال اجرای این طرح هستند. طی یک موافقت‌نامه باید دو کار مهم انجام بدهیم؛ یکی اینکه می‌بایست علل و موانع ترک تحصیل و بازماندگی دختران از تحصیل را در این استان‌ها شناسایی کنیم و دیگر اینکه باید متناسب با این امر راه‌کارهایی را برای حل مساله ارائه بدهیم تا بتوان آن دسته از دخترانی که از تحصیل بازمانده‌اند را پوشش دهیم. 

مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: طی دو مرحله به اجرای این طرح ورود کردیم که مرحله اول برگزاری یک دوره آموزشی و پژوهشی برای کارشناسان این پنج استان بود. ما از تمام کارشناسان  در این استانها دعوت کردیم  تا  شناسایی، موانع، علل و تدوین راهکار‌ها را به آنها آموزش بدهیم. مرحله دوم این است که این نیروهای آموزش دیده باید به مناطق و شهرستان‌های خودشان بازگردند و آموزش‌هایشان را عملی کنند.