وزیر بهداشت مشکلات بهداشت روان را یکی از معضلات کشور عنوان و خاطرنشان کرد: مشکلات بهداشت روان کشور به دلیل فضای ناشاد جامعه، بسیار زیاد است و متاسفانه همه کمک می‌کنند که فضای کشور، غمگین‌تر شود. 

به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، سعید نمکی در شورای مشترک سلامت شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در بیمارستان رازی چالوس، افزود: درحالی‌که بارها مقام معظم رهبری فرمودند که فضای کشور را شاد و بانشاط کنید اما ما از آن سو، ضجه، گریه، اندوه و غصه، یاس و ناامیدی را تبلیغ می‌کنیم و انگار جریاناتی در کشور بیشتر به گریستن مردم تا شاد کردن آنها، دل بسته‌اند. وی یادآور شد: در نظام سلامت کاملا از کشورهای دنیا، بی‌نیاز هستیم و توانسته‌ایم مرگ و میر گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه زنان و کودکان را کاهش داده و حتی به یک دهم، 40 سال قبل برسانیم. نمکی به افزایش جمعیت سالمندان در کشور و ضرورت برنامه‌ریزی برای مقابله با موج سالمندی جمعیت در آینده  اشاره کرد و گفت: سالمندان ایرانی با سالمندان سایر کشورها چه بسا متفاوت هستند؛ چون بسیاری جوانی نکرده، پیر شده‌اند؛ همانگونه که جوانان کشور به دلیل کلاس‌های بسیار مافیای آموزشی که در کشور شکل گرفته، کودکی نکرده، جوان و منزوی می‌شوند. سالمندان افسرده، پرهزینه هستند؛ چون سلامت خود را کنترل نمی‌کنند و در آینده با جمعیت سالمند روان‌نژند و افسرده روبرو هستیم.