رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت گفت: سامانه رجیستری ترابری اهدای عضو راه‌اندازی می‌شود. در حال پیاده‌سازی نقشه جامع برای کشور هستیم تا سریع‌ترین راه انتقال هوایی عضو پیوندی بررسی و ثبت شود.

به گزارش وزارت بهداشت، مهدی شادنوش درباره راه‌اندازی سامانه رجیستری ترابری اهدای عضو در کشور افزود: در راستای انتقال عضو به نقاط مختلف کشور، بررسی زیرساخت‌های ترابری عضو بین استان‌ها انجام شده و این امر به صورت آزمایشی با موفقیت انجام شده است. برای اهدای عضو، باید زمان طلایی رعایت شود. عضو قلب باید زیر چهار ساعت پیوند زده شود. در حال حاضر با همکاری و هماهنگی نیروی هوایی ارتش، نیروی انتظامی، سازمان اورژانس کشور و مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت، زیرساخت‌هایی فراهم شده و قرار است با یک اقدام فرابخشی گروهی منسجم، پیوند عضو بین استانی با جدیت دنبال شود. البته تاکنون چند مورد از این عملیات با موفقیت به انجام رسیده است. وی ادامه داد: با استفاده از سیستم رجیستری که در حال راه‌اندازی آن هستیم و به زودی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، شاهد نهادینه شدن این امر در حوزه اهدای عضو خواهیم بود. رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت بیان کرد: این سیستم با همکاری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان جغرافیایی کشور، هوا فضا، وزارت بهداشت، سازمان اورژانس، نیروی هوایی ارتش، نیروی انتظامی و دانشگاه‌های وزارت علوم در حال شکل‌گیری است.