سرهنگ بخشنده خبر داد:

جمع‌آوری معتادان متجاهر از دره فرحزاد

سرهنگ بخشنده از جمع‌آوری معتادان متجاهر از دره فرحزاد خبر داد. به گزارش ایلنا، سرهنگ بخشنده گفت: در راستای پاکسازی معابر و خیابان‌های پایتخت از لوث معتادان متجاهر که باعث نارضایتی شهروندان محترم تهرانی می‌شود، پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران روز پنجشنبه با اجرای تور دستگیری موفق به جمع‌آوری حدود 50 نفر از معتادان متجاهر منطقه دره‌فرحزاد شده که پس از تشکیل پرونده به مراکز غربال‌گری و کمپ‌های نگهداری منقل شدند. بخشنده از جدیت پلیس در برخورد با معتادان متجاهر و انتقال آنها به مراکز استاندارد نگهداری خبر داد.