مدیرکل فرآورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: قیمت شیر ارتباط مستقیمی با میزان مصرف آن دارد و افزایش قیمت میزان مصرف آن را در سبد غذایی مردم کاهش داده و نگرانی هایی را ایجاد کرده است. به گزارش ایرنا،‌ وحید مفید،  با اشاره به نقش کلسیم موجود در شیر در پیشگیری از بیماری هایی مانند پوکی استخوان، خاطرنشان کرد: سرانه استاندارد سالانه مصرف شیر برای هر نفر ۱۶۰ کیلوگرم است اما اعداد و ارقام فعلی، نصف این میزان مصرف را در کشور نشان می دهند. مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: اکنون نیز با گران تر شدن محصولات لبنی باید این آمار دوباره مورد بررسی قرار گیرد.