تهران ۵ میلیون نفر جمعیت مازاد دارد

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: نکته اساسی در حوزه محیط زیست این است که در هر مقیاس جغرافیایی یک ظرفیت زیستی وجود دارد،‌ اما ظرفیت شهر تهران مدت‌ها است از توسعه لبریز شده است.  به گزارش ایلنا، صدرالدین علی‌پور افزود: تهران با این مقیاس و مساحت،‌ جوابگوی ٤ الی ٥ میلیون نفر جمعیت است،‌ در حالی که تهران اکنون در حدود ١٠ میلیون نفر جمعیت دارد،‌ به این میزان جمعیت مهاجری که روزانه به شهر تهران رفت و آمد می‌کنند را نیز باید اضافه کرد که بر برد اکولوژیکی  شهر و رفت و آمدها و آلودگی هوای شهر تهران اثرگذارند. این اصلی‌ترین مساله تهران است،‌ نمی‌توان از زمینی به مساحت مشخص دوبرابر ظرفیت آن استفاده کرد‌. 

 

تاثیر ناچیز درختان در کاهش آلودگی هوا

محمودرضا مؤمنی، دانشجوی دکترای آلودگی هوا و تغییر اقلیم در دانشگاه دِرَکسل بیان کرد: تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عموم، درختان و گیاهان موجود در شهرها، تاثیر چشمگیری بر کاهش آلاینده‌های گازی و ذره‌ای ندارند. او تاکید کرد: البته تاثیر درختان و گیاهان بر کاهش آلودگی هوا در محیط‌های روستایی با محیط‌های شهرهای متفاوت است چون نتایج بخشی از تحقیقات حاکی از آن است که درختان در روستاها تاثیر بیشتری در کاهش آلودگی هوا به نسبت شهرها دارند. این محقق حوزه آلودگی هوا ضمن تاکید بر تاثیر ناچیز گیاهان و درختان موجود در محیط‌های شهری در کاهش آلودگی هوا، گفت: کاربرد اصلی درختان و پوشش گیاهی در محیط‌های شهری به‌منظور کاهش اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی است. درختان و پوشش گیاهی با ایجاد سایه همچنین تعرق باعث کاهش دما و جزایر گرمایی شهری می‌شوند و به‌عنوان عایقی برای آلودگی صوتی هستند.