دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد

ورود روزانه ١۵٠ جوان  به چرخه اعتیاد

دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه طی چهار دهه هفت میلیون میلیون دستگیری با احتساب رقم افرادی که برای بار چندم دستگیر می‌شوند، در مورد جرائم مرتبط مستقیم با مواد مخدر در کشور وجود دارد، گفت: تعداد معتادان در کشور ثابت و ایستا نیست و روزانه حداقل ١۵٠ جوان جدید وارد چرخه اعتیاد می‌شوند.

به گزارش ایسنا، علی هاشمی در نشست « نارکوتروریسم، تهدید علیه امنیت ملی» افزود: در این حوزه تاکنون کار علمی و پژوهشی منسجمی نشده است. از منظر جهانی چهار بحران بزرگ وجود دارد که شامل بحران اتمی، زیست محیطی، فقر و مواد مخدر می‌شود.