سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: در انتظار تولید انبوه بدنه کارت ملی هوشمند توسط چاپخانه دولتی هستیم و هر زمان که این کارت‌ها تولید شود، ثبت‌احوال این آمادگی را دارد که کارت‌های ملی هوشمند متقاضیان را صادر کند.

به گزارش ایسنا، سیف‌الله ابوترابی در خصوص آخرین وضعیت تولید داخلی بدنه کارت ملی هوشمند بیان کرد: چاپخانه دولتی متولی چاپ بدنه‌های کارت ملی هوشمند در داخل کشور است و اولین سری از این بدنه‌ها تولید و ثبت‌احوال نیز آن‌ها را چاپ کرده است که درنهایت به‌عنوان نمونه آزمایشی در دفاتر پست و پیشخوان تحویل صاحبان آن داده شده است. او در پاسخ به اینکه چه زمانی قرار است این کارت‌ها به تولید انبوه برسند، گفت: ثبت‌احوال منتظر تولید انبوه بدنه کارت ملی هوشمند توسط چاپخانه دولتی برای صدوراست و هر زمان که این کارت‌ها تولید شود، ثبت‌احوال آمادگی این را دارد که کارت‌ها را صادر کند. در حقیقت ثبت‌احوال ظرفیت صدور ماهیانه ۲.۵ میلیون کارت ملی هوشمند را دارد اما در حال حاضر منتظر تولید کارت‌ها هستیم. سال گذشته تولید بدنه‌های کارت ملی هوشمند در کشور کلید خورد و چاپخانه دولتی نیز متولی تولید آن‌ها شد. تعدادی بدنه کارت به‌صورت پایلوت تولید شدند و از نظر فنی و ایمنی موردبررسی قرار گرفتند و پس از اخذ تاییدات لازم به‌صورت آزمایشی به چاپ رسیدند.