یک عضو کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم حفظ مجسمه‌های پایتخت تاکید کرد.

به‌ گزارش ‌ایسنا، احمد مسجد جامعی صبح دیروز در تذکر پیش از دستور با اشاره به بزرگداشت روز «عمر خیام» با بیان این که در پارک «لاله» مجسمه «خیام» وجود دارد که سازنده آن استاد «ابوالحسن صدیقی» است این مجسمه با سنگ مرمر ساخته شده است و یک سال هم ساخت آن به طول انجامیده است، اظهارکرد: متاسفانه این مجسمه در محاصره درختان است و کسی آن را نمی‌بیند.

این عضو کمیسیون فرهنگی ــ اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه  این مجسمه‌ها میراث شهری تهران هستند و باید حفظ شوند، گفت‌: مجسمه «فردوسی» نیز یکی از مجسمه‌های بنام شهر است که حیف است که صدمه ببیند.