جانشین پلیس بین الملل ناجا با هشدار به جوانان متقاضی کار در خارج از کشور گفت: شرکت‌های صوری با ترفندهای مختلف جوانان را فریب می‌دهند و در نهایت آنها را در یک کشور بیگانه بدون مدرک هویتی رها می‌کنند. 

به گزارش ایلنا، سردار کاظم مجتبایی گفت: کار بر روی کشتی های ماهیگیری یکی از شگردهای کاری با هدف بهره کشی، کار اجباری، فریب و ... در بیشتر کشورهای جهان رایج است؛ این شگرد کاری به عنوان جرم از سال ۲۰۰۰ تاکنون در تمام کشورهایی که اتباع آنها برای انجام کار در کشتی های ماهیگیری استخدام می شوند، رواج دارد.

وی ادامه داد: فریب و تهدید کارگران از سوی باندها، شرکت های استخدام و جذب نیروی انسانی ماهیگیری، دلالان، آژانس های مسافرتی، مالکان کشتی ها و شرکت های مالک صورت می گیرد؛ این شرکت ها، افراد یا سازمان هایی هستند که نقش میانجی را بین مالکان کشتی‌های ماهیگیری و کارگران ایفا می کنند؛ آنها با انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های ماهیگیری، مسئول جذب کارگر و سازماندهی آنها به ویژه برای کارهای مربوط به عرشه کشتی و قسمت‌های زیر عرشه می شوند.

جانشین پلیس بین الملل ناجا تصریح کرد: شرکت های جذب نیرو و یا شرکت های ماهیگیری ممکن است از دلالان رسمی یا غیررسمی برای جذب کارگران و کار بر روی عرشه استفاده کنند؛ این دلالان اغلب از ملیت‌های یکسان بوده و معمولا می توانند با زبان کارگران صحبت کنند البته به دلیل عدم آگاهی در برخی مواقع خود دلالان نیز تبدیل به کارگر و یا حتی کارگران قاچاق می شوند.