یک مسئول در وزارتخانه:

اوتیسم، دغدغه وزارت بهداشت است

مهدی شادنوش رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت تاکید کرد: اوتیسم اختلالی است که باید به آن بپردازیم و آن‌را با قدرت بیشتری دنبال کنیم. اوتیسم دغدغه ماست و با قوت آن‌را پیگیری می‌کنیم و نمی‌خواهیم این بحث را به سازمان دیگری پاس دهیم، بلکه می‌خواهیم تلاش کنیم که دردی از مردم درمان شود. توانبخشی، آموزش، درمان و حمایت‌های مالی چند کلیدواژه مهم در حوزه اختلال اوتیسم است که به‌نوعی چند وجهی اوتیسم محسوب می‌شوند و این وجوه متفاوت و متنوع، حضور و کار جمعی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلفی را می‌طلبد... بر همین اساس متولیان اصلی اوتیسم یعنی وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در این حوزه تقسیم‌کاری کشوری را شکل داده‌اند؛ به‌طوری‌که غربالگری مبتلایان به اختلال اوتیسم از تولد تا دو سالگی با وزارت بهداشت، دو تا پنج سالگی با سازمان بهزیستی و از پنج سالگی به بعد برعهده آموزش و پرورش استثنایی است. البته با وجود این تقسیم‌کار هم‌چنان چالش‌هایی در زمینه آموزش‌های دانشگاهی کارشناسان اوتیسم، ورود اوتیسمی‌ها به مدارس عادی یا استثنایی، درمان و توانبخشی آن‌ها و برخی موازی‌کاری‌ها در این حوزه پابرجاست که تدوین سند ملی اوتیسم با همکاری شرکای اصلی و مشورت انجمن اوتیسم ایران می‌تواند این چالش‌ها را تا حدودی برطرف کند.

    


عضو شورای شهر تهران: 

شاهد تکرار رفتار ناشایست  با خبرنگاران هستیم

عضو شورای شهر تهران درخصوص رفتار ناشایست با خبرنگاران به شهرداری تهران تذکر داد. احمد مسجد جامعی در صد و سی و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران طی تذکری گفت: در شورای شهر پیشین مطلبی تحت عنوان «خبرنگار، خبرنگار است» نوشته بودم و مناسبت آن هم برخورد نامناسب با یکی از خبرنگاران شورای شهر بود.  عضو شورای شهر تهران ادامه داد: متاسفانه شاهد تکرار این رفتار هستیم. یکی از خبرنگاران باسابقه و خوشنام گزارشی در خصوص ریزش مترو در خط ۶ منتشر کرده و این گزارش از باب نگرانی بوده است. اگر این گزارش به هر دلیل مورد تایید مدیران شهری نبوده می‌توانند آن‎را تکذیب کنند.  اما متاسفانه حوزه ذیربط از لفظ ناشایست استفاده کرده است. این‌گونه صحبت کردن در هیچ دوره ای ادبیات رایج مدیران شهری با خبرنگاران نبوده است.