معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره مارگزیدگی و عقرب گزیدگی گفت: در این زمینه هنوز در سطح خوزستان آمار خاصی وجود ندارد. با فروکش کردن آب‌ها احتمال خطر مارگزیدگی و عقرب گزیدگی وجود دارد. نکته مهم دیگر بحث سگ‌ها ولگرد است که به‎عنوان خطری بالقوه در این مناطق محسوب می‌شوند. این سگ‌ها به دلیل وضعیت سیل و کمبود غذا رها شده‌اند و در این مناطق می‌گردند. به همین دلیل افرادی که در حال حاضر در خانه‌های‎شان سکونت ندارند از این نظر بیشتر در معرض خطر گازگرفتگی سگ‌ها هستند. علیرضا رئیسی با بیان این‎که گزارش‌هایی درباره گازگرفتگی توسط سگ‌ها داشته‌ایم، گفت: اما تا کنون بیماری هاری یا بیماری دیگری در رابطه با این موضوع گزارش نشده است. در عین حال تاکید می‌کنم که هیچ کمبودی در ارتباط با سرم‌های ضد عقرب، مار و هاری و هم‌چنین واکسن‌ها نداریم و در مناطق سیل‌زده این موارد به اندازه کافی و حتی بیش از حد نیاز موجود است. دانشگاه‌های معین هم کاملا آمادگی پشتیبانی برای تامین موارد لازم را دارند.