مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به این‌که در سال جاری برخورد با متکدیان و دست‌فروشان مترو تشدید می‌شود، گفت: همکاری مردم و نخریدن اجناس دست‌فروشان جهت جلوگیری از اقدام این افراد بسیار حائز اهمیت است.

فرنوش نوبخت افزود: متکدی و دست‌فروش لباس مخصوص کار ندارد و روی پیشانی آن نیز نوشته نشده است؛ این افراد با بلیت وارد شبکه می‌شوند و داخل هر قطار نیز مامور جهت شناسایی نداریم. گذاشتن یک مامور برای هر قطارنیزامکان‌پذیر نیست.  وی افزود: مسافران باید کمک کنند تا شاهد تکدی‌گری و دست‌فروشی در مترو نباشیم این موضوع باید هرچه بیشتر فرهنگ‌سازی شود؛ علی‌رغم اقدامات ما باید توجه داشت که نمی‌توان مسافران را تک تک کنترل کرد. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران با اشاره به اینکه روزانه 2 میلیون مسافر توسط مترو جابه‌جا می‌شوند گفت: برخی از مسافران می‌توانند دست فروش باشند و در صورتی که در ایستگاه‌ها ما متوجه این موضوع شویم با آنها مقابله خواهیم کرد ولی اینکه محل خاصی را در کنار ایستگاه‌ها ایجادکنیم امکان‌پذیر نیست. وی با بیان این‎که ما از مترو نگهداری می‌کنیم ولی مسافران باید نسبت به نگهداری داخل قطار کوشا باشند، گفت: شرکت بهره‌برداری مترو مرکز مانیتورینگ دارد و در صورت شناسایی افراد متکدی و دست‌فروش در ایستگاه به آن‎ها تذکر داده و این افراد را از ایستگاه خارج می‌کنیم ولی بازداشت این افراد را نمی‌توانیم انجام دهیم.