معاون بهداشت وزارت بهداشت بر حضورگسترده کارشناسان بهداشت محیط در مناطق سیل زده تا تثبیت کامل اوضاع تاکید کرد.

علیرضا رئیسی در سومین جلسه کمیته مدیریت بحران سیل در محل دفتر معاونت بهداشت افزود: نظارت مستمر و روزانه بر منابع آب آشامیدنی، نظارت مستمر بر تهیه و توزیع مواد غذایی و کنترل بهداشت فاضلاب مناطق سیل زده با همکاری آبفا از نکات مهمی است که باید پیگیری شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن اشاره به فعالیت کلینیک‌های سیار دندانپزشکی در مناطق سیل‌زده گفت: درصورت کمبود این کلینیک‌ها در برخی مناطق، دانشگاه‌های علوم پزشکی معین نسبت به خدمت‌رسانی در این حوزه تا تثبیت اوضاع و راه‌اندازی مراکز دندانپزشکی اقدام نمایند.