طرح پایش سلامت زنان سرپرست خانوار در مراکز بهداشتی درمانی شرکت شهر سالم به صورت رایگان انجام می‌شود.

حمید چوبینه، مدیرعامل شرکت شهر سالم با اشاره به هزینه‌های اقتصادی درمان گفت: زنان سرپرست خانوار، عهده‌دار مسئولیت‌های زندگی یک خانواده هستند که برخی از آنان توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارند و به‌عنوان وظیفه انسانی و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، باید حمایت‌های لازم از وضعیت  سلامت آن‌ها انجام گیرد. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به بیماری‌های قابل پیش‌بینی اشاره کرد و گفت: برخی از بیماری‌ها پیش از بروز در بدن ممکن است که نشانه‌ای نداشته باشند اما پزشک متخصص می‌تواند با انجام معاینه‌های لازم یا آزمایش‌های دوره‌ای، نشانه مربوط به آن بیماری‌ را تشخیص دهد. وی افزود: بخشی از بیماری‌های مانند سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی به آسانی قابل پیشگیری و درمان هستند به شرط آن‌که در مراحل اولیه تشخیص داده شوند.