رئیس شورای شهر تهران در مورد مصوبه شورا پیرامون وضعیت ۶۲ باغ گفت که در خصوص این موضوع کم لطفی شده است.

محسن هاشمی دیروز در پایان جلسه شورای شهر تهران در مورد حواشی جلسه هفته قبل شورا در مورد رأی مثبت به استفساریه شهرداری تهران در مورد تعیین تکلیف وضعیت ۶۲ پرونده برج ‌ باغ گفت: به نظر می‌رسد در این مورد نسبت به شورا کم لطفی شده و تیترهای تخریبی برای این خبر در نظر گرفته شد و باعث شد که فضای جامعه ملتهب شود و آن‌چه که در جلسه شورا رخ داد، منعکس نشد.

هاشمی با بیان این‌که واقعیت این بود که بر اساس مصوبه برج ـ باغ بیش از ۱۰۰۰ باغ که چندین هکتار بودند تخریب شدند، تاکید کرد: به محض روی کار آمدن شورای شهر مصوبه برج ـ باغ لغو شد و هدف شورا این بود که جلوی تخریب باغات را بگیرد اما از شورا و شهرداری گذشته بیش از ۴۰۰ پرونده برج باغ مانده بود که شهرداری مجبور شد در مورد این ۴۷۳ پرونده استفساریه بدهد.

وی با بیان اینکه ما در مورد ۶۲ باغ تصمیم گرفتیم اما از تخریب ۴۱۱ باغ دیگر جلوگیری کردیم، گفت: این ۶۲ باغ پول داده بودند و کسی حاضر نیست پولش را پس بگیرد اما قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود که این ۶۲ باغ را بررسی کند و اگر باغی درختان انبوه داشته باشد، شهرداری می‌بایست با مالک جلسه بگذارد و یا آن باغ را خریداری کرده و یا حقوق مکتسبه را در جای دیگر در نظر بگیرد و می‌بینید که هنوز مجوز قطعی صادر نشده است.