رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از تخصیص ۳۰۰ میلیارد تومان در قالب برنامه ششم و بودجه ۹۸ برای بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست خبر داد.

فریده اولاد قباد در رابطه با طرح بیمه زنان سرپرست خانوار که بار دیگر در مجلس مطرح شده است، اظهار کرد:  در برنامه ششم توسعه مصوبات خوبی را برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تصویب کردیم که ماده ۸۰ را شامل می‌شود و بودجه ها متناسب با این برنامه تخصص می یابد.

وی از تخصیص ۲۳۰ میلیارد تومان بودجه برای پیگیری از آسیب‌های اجتماعی در بودجه سال جاری سخن گفت و افزود: برای بودجه ۹۸ با توجه به جلسات کمیسیون‌های تخصصی از جمله جلسه فراکسیون زنان مجلس با سازمان بهزیستی، وزارت کار و سایر وزرا، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار و نیز زنان بدسرپرست مصوب شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه این زنان همان مادرانی هستند که تربیت نسل آینده را برعهده دارند، یادآور شد: بودجه ۳۰۰ میلیارد تومانی در صحن علنی مجلس مصوب شد و پیشنهادِ آن از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مطرح شد، ولی سقف اعتبار را تعیین نکرده بودند.

اولاد قباد افزود: بیشترین ارباب رجوع ما زنان بد سرپرست یا زنان سرپرست خانوار هستند و ما نمی‌توانیم این افراد را به صِرفِ تصویب قانون، رها کنیم.

وی با تأکید بر اینکه نمایندگان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در این جلسات حضور دارند، خاطرنشان کرد: به ما اعلام شده تا برج ۹ میزانی از بودجه به بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست تخصیص یافته ولی در اسفند ماه جاری نیز باید نظارت را ادامه دهیم.