مهدی ظهوری از مجریان پیشکسوت تلویزیون که در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان تهران بستری شده بود، بامداد جمعه درگذشت. ظهوری متولد ۱۳۳۳ شمسی از مجریان پیشکسوت به دلیل مشکل کبدی صبح دیروز در ۶۹ سالگی درگذشت.  به گزارش تسنیم؛ از جمله برنامه‌هایی که این مجری با سابقه در تلویزیون اجرا کرده بود می‌توان به «جنگ شب»  و « تهران تهران»  اشاره کرد.