استخدام دستفروش 

با حقوق ماهانه ۳۰  میلیون تومان!

 

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت ساماندهی مشاغل شهر تهران گفت: کافی است در برخی از اپلیکیشن‌هایی که آگهی اینترنتی می‌گذارند جستجو کنید؛ می‌بینید درحال استخدام دست‌فروش با حقوق‌های خیلی بالا مثل روزانه ۷۰۰هزار، ۸۰۰هزار یا ۱میلیون تومان هستند و نشان می‌دهد که مراودات ناسالمی وجود دارد. به گزارش فارس، سعید بیگی افزود: ما موارد مختلفی از این قبیل داشتیم مثلا در خیابان پانزده‌خرداد، ما فردی را می‌شناسیم که ۸۰ بساط دست‌فروشی دارد؛ خب مشخص است که این کاسبی آبرومندانه‌ی یک دست‌فروش معمولی نیست و درحال سوء‌استفاده از این فضا است.